15-03-2019

Met enige regelmaat verschijnen er bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken zijn bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Hieronder een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 hebben meegewerkt:

Nieuws
26-02-2019

Hoe koloniaal onrecht te erkennen? Anne van Mourik ging in gesprek met historicus Nicole Immler, die hierover een artikel schreef in BMGN. In 2011 verklaarde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat aansprakelijk voor de massa-executies in Rawagede (het huidige Balongsari) op West-Java in 1947. De executies waren uitgevoerd door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), en excuses en schadevergoeding volgden. Nicole Immler reisde af naar Indonesië om de effecten van de rechtszaken in Balongsari te onderzoeken. Wat zijn de kansen en grenzen van officiële excuses en financiële compensatie als instrumenten van erkenning?

Artikel
05-02-2019

Op donderdag 31 januari vond een gesprek plaats tussen onderzoekers en programmaleiding van Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 en een afvaardiging van de ondertekenaars van een open brief. In deze brief, opgesteld door Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy en in november 2017 gericht aan de regering, worden bezwaren tegen het onderzoek naar voren gebracht. Zo betwisten de opstellers van de brief de onafhankelijkheid van het onderzoek en verwijten zij de drie betrokken instituten een eenzijdige benadering. Gedurende de tweeënhalf uur durende bijeenkomst op het NIOD werden de belangrijkste bezwaren tegen de opzet van het onderzoek besproken.
De registratie van de bijeenkomst is hier te bekijken.

Nieuws
13-12-2018
Het onderzoeksprogramma gaat verder onder de titel Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950.
Nieuws
11-12-2018

Op zondag 25 november organiseerde het Indisch Herinneringscentrum de bijeenkomst Indië Tabee? De bijeenkomst vormde het slot van de serie Gepeperd Verleden, die de betekenis van de gedeelde koloniale erfenis vanuit verschillende perspectieven belicht. Onderzoeker Remco Raben, betrokken bij het project Politiek Bestuurlijke Context, en Stephanie Welvaart van Getuigen & Tijdgenoten namen deel aan de bijeenkomst en schreven er gezamenlijk een blog over.

Blog
10-12-2018

Sinds februari 2018 maakt Emma Keizer deel uit van het onderzoeksteam. Sinds oktober versterkt ze het project Internationale Politieke Context van Jeroen Kemperman en Tom van den Berge, na eerder Hans Meijer te hebben geassisteerd in zijn onderzoek naar Oost-Java (Regiostudies). Ze behaalde afgelopen juni haar Master International Relations in Historical Perspective en is de jongste onderzoeker binnen het team .Toch heeft ze de afgelopen jaren heel wat onderzoekservaring opgedaan ten aanzien van de dekolonisatieoorlog in Indonesië en een lijvige publicatie op haar naam staan. Een nadere kennismaking:

Artikel
02-11-2018

In het laatste nummer van Kleio (2018 nr. 6) - het vakblad voor docenten geschiedenis - staat een uitgebreid interview van redacteur Lisa Oskamp met Esther Captain over het onderzoek naar de bersiap. Het interview is hieronder na te lezen. 

Nieuws
04-10-2018

Op 13 september 2018 vond in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) de tweede bijeenkomst rond het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 plaats. Lees hieronder het verslag van Kayleigh Goudsmit.

Blog
06-09-2018

Begin juli vond een reeks uitzonderlijke rechtszittingen plaats. Per Skypeverbinding werden vrouwen en mannen uit Zuid-Sulawesi gehoord over de moord op Indonesische mannen door Nederlandse militairen in 1947. Onderzoeker Esther Captain woonde zo'n zitting bij.

Blog
02-07-2018

Onderdeel van de tweedaagse workshop in Yogyakarta was een gemeenschappelijke excursie naar musea en monumenten over de Indonesische strijd tegen het Nederlandse militair optreden. Onderzoeker Roel Frakking maakte een verslag van deze buitengewoon leerzame rondreis.

Blog
29-05-2018

Welke verhalen hebben mensen die de periode ‘45-‘50 hebben meegemaakt doorgegeven aan hun kleinkinderen? En wat betekent dat voor deze jongere generatie? Welke vragen hebben zij bij deze verhalen gesteld en wat zouden zij nog meer willen vragen? Op 25 mei jl. gingenGetuigen & Tijdgenoten met vertegenwoordigers van de jongere generatie hier op in.

Nieuws
14-05-2018

Verslag van de tweede workshop aan de Universitas Gadja Mada, Yogyakarta.

Nieuws
03-05-2018

Op woensdagmiddag 25 april vond in een afgeladen Spui25 de presentatie plaats van het naslagwerk Koloniale oorlogen in Indonesië. Vijf eeuwen verzet tegen vreemde overheersing (De Arbeiderspers). Auteur Piet Hagen overhandigde de eerste exemplaren aan mevrouw Ourina Ritonga, plaatsvervangster van de Indonesische ambassadeur in Nederland, en aan NIOD-directeur Frank van Vree. Naar aanleiding hiervan sprak programmaleider Mariëtte Wolf met Piet Hagen.

Nieuws
23-04-2018

Onder de titel Van standbeeld tot schandpaal organiseerde De Balie op 5 april een debatavond over de omgang met monumenten die herinneren aan het koloniale verleden.

Blog
17-04-2018

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet vastlopen in ‘schuld-scores’ en ‘de-pot-verwijt-de-ketel-discussies’ als we de gewelddadigheden tijdens de dekolonisatie-oorlog in Indonesië vergelijken met die in de voormalige Franse en Britse koloniën. Dat was een van de belangrijkste vragen van het rondetafelgesprek tijdens de jaarlijkse conferentie van de Society for Military History, die van 6 tot 8 april 2018 plaatsvond in de Verenigde Staten.

Nieuws
05-04-2018

Onderzoeker Remco Raben maakte onlangs in Elsevier Weekblad (24 maart 2018) korte metten met de tendens het koloniale bestuur te herwaarderen.

Artikel
29-03-2018

Op 22 maart 2018 nam het Moluks-Nederlandse theatergezelschap DeltaDua een vol Zaantheater in Zaandam mee in een verhaal over een broederstrijd. Ook veel onderzoekers van het onderzoeksprogramma waren aanwezig bij de première. Anne van Mourik sprak over de voorstelling met regisseur Anis de Jong. Hoe kwam hij tot deze voorstelling? En in hoeverre denkt hij dat het onderzoek Dekolonisatie Geweld en Oorlog in Indonesië een aandeel kan hebben in de gezamenlijke verwerking van het gewelddadige verleden?

Artikel
23-03-2018
Op zaterdag 24 februari 2018 waren Fridus Steijlen en Ireen Hoogenboom te gast bij de Indonesische studentenvereniging in Nederland (PPI-Belanda) om het onderzoeksprogramma toe te lichten en te bediscussiëren.
Artikel
16-01-2018

In een interview met The Jakarta Post benadrukt de Indonesische historicus Bambang Purwanto het belang van het onderzoeksprogramma, voor zowel de Nederlandse als de Indonesische geschiedsc

Nieuws
15-12-2017

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform, op 15 december 2017, gaf programmaleider Mariëtte Wolf een toelichting op het onderzoeksprogramma. 

Nieuws
04-12-2017
Hebben we het over ‘revolutie’ of over ‘dekolonisatie? En hoe brengen we die twee perspectieven bij elkaar? Deze en andere vragen kwamen ter sprake tijdens een tweedaagse workshop aan de Afdeling Geschiedenis van de Universiteit Gadjah Mada (UGM) in Yogyakarta.
Nieuws
04-12-2017

Op 10 november wordt in Indonesië Hari Pahlawan, ofwel ‘Heldendag’ gevierd. De Indonesische historicus Bambang Purwanto (Universitas Gadja Madah, Yogjakarta) die afgelopen weken in Nederland verbleef, hield op die dag een minicollege Indonesische historiografie voor de onderzoekers van de programmaonderdelen regiostudies en Bersiap op het Kitlv in Leiden.“Als je het hebt over ‘dekolonisatie,’ wat bedoel je dan precies?”

Nieuws
13-11-2017

Diverse onderzoekers van het programma werkten onlangs mee aan een nascholingsdag over de dekolonisatie-oorlog.

Nieuws
05-11-2017

Op 5 november hield journalist en historicus Anne-Lot Hoek een presentatie in Museum Bronbeek over de strijd op Bali in de periode 1945-1949.

Nieuws
26-09-2017

Ireen Hoogenboom over het dekolonisatie-onderzoek: ‘het onderzoek is niet bedoeld om de Indonesische geschiedenis te veranderen’

Nieuws
14-09-2017

In Pakhuis de Zwijger vond op 14 september de officiële aftrap van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 plaats.

Nieuws
14-09-2017

In Pakhuis de Zwijger vond op 14 september de officiële aftrap van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 plaats.

14-09-2017

Donderdag 14 september vond de publieke kick-off plaats van het onderzoeksprogramma.

Nieuws
14-09-2017

Over het waarom van het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950.

Nieuws
14-09-2017

Op 14 september vond in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger onder de noemer Overbodig of hard nodig? de publieke kick-off plaats van het onderzoeksprogramma.

Nieuws
08-09-2017

De afgelopen twee maanden verbleef Azarja Harmanny, een van de onderzoekers binnen het programma, in Indonesië voor taalstudie en verkennend onderzoek.

Nieuws
07-09-2017

KITLV-directeur Gert Oostindie sprak op 7 september 2017 bij het Militair Indië Monument Leiden. Zijn toespraak is hier na te lezen. 

Nieuws
02-09-2017

Op zaterdag 2 september stond het onderzoeksprogramma centraal in een speciale uitzending van de NOS, gepresenteerd door Rob Trip. 

Nieuws
25-05-2017

Op 26 mei jl. vond op de Tong Tong Fair in Den Haag de kick-off plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten.

Nieuws
02-12-2016

Het kabinet steunt een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de naoorlogse dekolonisatieperiode in voormalig Nederlands-Indië en de context waarin destijds geweldsconflicten plaatsvonden.

Nieuws
30-09-2016

De toespraak van Peter Romijn bij de boekpresentatie De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach is hier na te lezen.

Nieuws