Het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië 1945-1950 heeft kennisgenomen van de uitspraken van de koning. Wij zien dit als een politieke kwestie: het is aan de regering om - op basis van de reeds beschikbare kennis - politieke en morele standpunten in te nemen. Op de voortgang en richting van het lopende onderzoeksprogramma - waarvan de resultaten in september 2021 worden gepresenteerd - zal deze uitspraak dan ook geen invloed hebben.

10-03-2020