Het project over de nasleep van de dekolonisatieoorlog 1945-1950 wil in kaart brengen welke impact deze had op de Nederlandse samenleving. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van repatriëring van grote aantallen Nederlandse en Indische burgers naar Nederland. Vooral van belang voor het project zijn de vragen over het verloop van het publieke debat dat in Nederland sinds 1950 over die oorlog is gevoerd. Hoe kwam het dat het debat over die oorlog zo langzaam en schokkerig op gang kwam en welke groepen speelden daarbij een rol? Gekeken wordt naar specifieke groepen – zoals politici, historici, journalisten, predikanten, kunstenaars – die het debat konden beïnvloeden. Welke rol speelde hierbij de bilaterale relatie tussen Nederland en Indonesië?

Dit project wordt uitgevoerd door: Meindert van der Kaaij