Binnen het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 richt het project Getuigen & Tijdgenoten zich speciaal op het verzamelen van de ervaringen van betrokkenen in Nederland, Indonesië en eventueel andere landen. Het project Getuigen & Tijdgenoten wil een brug slaan tussen de mensen die tussen 1945 en 1950 in Indonesië verbleven en de onderzoekers van het onderzoeksprogramma. Door persoonlijke verhalen uit de periode 1945-1950 te delen met de onderzoekers kunnen die ervaringen bijdragen aan het scheppen van een completer beeld van de dekolonisatie.

Een bijdrage leveren kan op verschillende manieren: bijvoorbeeld door materiaal zoals brieven, dagboeken, memoires en foto’s of films beschikbaar te stellen voor onderzoek, maar ook door de ervaringen uit de periode van geweld en oorlog in Indonesië  te vertellen in de vorm van een brief of een interview.

Wij roepen mensen op om een uitgebreide brief met hun persoonlijke ervaringen aan het project te sturen. Beschrijft u in die brief zoveel mogelijk anekdotes en ervaringen waarvan u vindt dat de onderzoekers die moeten kennen. Indien u dat wilt zullen de brieven en al het materiaal dat u ter beschikking stelt door het project Getuigen & Tijdgenoten onder de aandacht van de onderzoekers worden gebracht. Tevens wordt het materiaal ondergebracht in een aparte collectie, daar blijft het ook beschikbaar voor verder onderzoek in de toekomst of voor bijvoorbeeld educatieve projecten.

Dit project wordt uitgevoerd door: Fridus Steijlen, Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart. 

Beeld: v.l.n.r. Peter Bouman, Rita Young, Fridus Steijlen en Ad Jansen in gesprek tijdens de kick-off van Getuigen en Tijdgenoten op de Tong Tong Fair. Beeld: Tong Tong Fair/Henriette Guest