2018

1 juni 16.30 - 17.15 uur: Gesprek “Johan Hansen, kunstenaar en soldaat in Indië" op de Tong Tong Fair.
In 1947 vertrok de 20-jarige dienstplichtig militair Johan Hansen naar Nederlands-Indië. Op dat moment twijfelde hij nog of zijn toekomst in de kunst of in de journalistiek lag, beide aspiraties zijn duidelijk terug te vinden in zijn dagboek, brieven en aquarellen. Hansen beschreef op scherpe wijze ‘de botsing tussen het oude koloniale systeem en het ontwakend vrijheidsbesef van de volken der Archipel’. Met snelle zwart-wit schetsjes en in kleurrijke aquarellen verbeeldde hij zijn ervaringen op Java. Hansen keerde begin 1950 weer terug in Nederland, hij werd ziek en overleed nog datzelfde jaar. Hansens werk is een unieke toevoeging aan het materiaal dat militairen meebrachten na terugkeer in Nederland. 

Eveline Buchheim gaat in een gesprek met Han Steenbruggen, directeur van museum Belvédère in Oranjewoud en beheerder van de nalatenschap van Johan Hansen, verder in op deze bijzondere collectie en de betekenis daarvan.

31 mei 15.00 uur: 'Djam Boekoe: Alles is voor even, maar haar werk blijft' op de Tong Tong Fair. Gesprek over Aya Zikken met haar biograaf Kees Ruys o.l.v. Eveline Buchheim

25 mei 18.00 - 18.45 uur: Paneldiscussie “Verhalen verrijken: vragen van kleinkinderen voor hun grootouders”

Welke verhalen hebben mensen die de periode ‘45-‘50 hebben meegemaakt doorgegeven aan hun kleinkinderen? En wat betekent dat voor deze jongere generatie? Welke vragen hebben zij bij deze verhalen gesteld en wat zouden zij nog meer willen vragen? Tijdens een ronde tafel gesprek met vertegenwoordigers van de jongere generatie gaan we hier op in.

Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart van Getuigen & Tijdgenoten spreken met een kleinzoon van een oorlogsvrijwilliger die het boek Tabé Java, Tabé Indië heeft geschreven naar aanleiding van zijn opa’s dagboek; met de oprichtster van het online platform Indisch 3.0 en een vertegenwoordiger van de projectgroep ‘Zwart onder Oranje’ die laat zien hoe de koloniale ervaringen van hun voorouders in hun eigen levens doorwerkt. Door naar hen te luisteren kunnen we een beter inzicht krijgen in hoe de ervaringen door worden gegeven in families en proberen we onderzoekers te inspireren hun onderzoeksvragen toekomstbestendiger te maken.

4 februari: Gepeperd verleden. Actuele thema’s in een breder perspectief
Ons gedeelde koloniale verleden is de afgelopen jaren op allerlei manieren actueel in de samenleving. Een meerstemmig Indisch/Moluks perspectief vormt een wezenlijk onderdeel bij duiding van dit verleden en de betekenis daarvan nu. In 2018 start het Indisch Herinneringscentrum met Gepeperd Verleden: een nieuwe programmareeks rondom vijf thema’s: dekolonisatie, verzet, migratie, racisme en slavernij. Samen met diverse panelleden, waaronder Stephanie Welvaart, en het publiek gaat het programma in op de thematiek. 

 

2017

1 juni: Fridus Steijlen leidde een panel over geschiedschrijving over de periode 1945-1950 op Tong Tong Fair

26 mei: Kickoff getuigen en tijdgenoten op Tong Tong Fair
Op 26 mei vond op de Tong Tong Fair in Den Haag de kick-off plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten. Daar vertelden een Indië-veteraan, een Bersiap-slachtoffer en een vertegenwoordiger van de tweede generatie kort over hun ervaringen tijdens de chaotische periode 1945-1950 in Indonesië en de gevolgen die dit had voor hun levens.