Als afsluiting van het gehele onderzoeksproject worden er in september 2021 twee boeken gepubliceerd, waarin de resultaten worden samengebracht. Daarnaast zullen vanuit alle afzonderlijke onderzoeksprojecten één of meer monografieën of artikelenbundels worden geschreven. Ook de meeste van deze publicaties zullen in september 2021 worden uitgebracht.

Overzichtswerk
De centrale vragen van het onderzoeksproject worden beantwoord in een monografie, gericht op een breed lezerspubliek. De inhoud wordt gebaseerd op zowel de eerdere historiografie als de resultaten van het onderzoeksprogramma. In het boek, gericht op een breed lezerspubliek, zal aandacht zijn voor meerdere perspectieven. De monografie verschijnt in het Nederlands en wordt kort daarna vertaald in het Indonesisch en Engels. Beoogde auteur is Gert Oostindie, ondersteund door een redactieraad van onderzoekers.

Edited volume
Deze bundel is gericht op een internationaal wetenschappelijk lezerspubliek en wordt direct in het Engels geschreven en gepubliceerd. Het streven is kort daarna tevens een versie in het Indonesisch te publiceren. In deze bundel komen alle deelprojecten aan bod, steeds in een of meer hoofdstukken, geschreven door onderzoekers in deze deelprojecten. De bundel wordt ingeleid met een hoofdstuk waarin de bredere historische context van de oorlog en de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context van het onderzoeksprogramma worden geschetst. De redactie is in handen van de onderzoekers uit het programma.