Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een vierjarig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Lees meer ›
22-01-2019

Met enige regelmaat verschijnen er bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken zijn bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Hieronder een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 hebben meegewerkt:

Nieuws
05-02-2019

Op donderdag 31 januari vond een gesprek plaats tussen onderzoekers en programmaleiding van Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 en een afvaardiging van de ondertekenaars van een open brief. In deze brief, opgesteld door Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy en in november 2017 gericht aan de regering, worden bezwaren tegen het onderzoek naar voren gebracht. Zo betwisten de opstellers van de brief de onafhankelijkheid van het onderzoek en verwijten zij de drie betrokken instituten een eenzijdige benadering. Gedurende de tweeënhalf uur durende bijeenkomst op het NIOD werden de belangrijkste bezwaren tegen de opzet van het onderzoek besproken.
De registratie van de bijeenkomst is hier te bekijken.

Nieuws
19-12-2018

Hoe verhouden geschiedenis en herinneringen zich tot elkaar? Eveline Buchheim en Stephanie Welvaart van Getuigen & tijdgenoten schreven hierover een blog voor het online platform Over de muur. Hun bijdrage is hier te lezen.

Blog
17-12-2018

Het project Getuigen & Tijdgenoten geeft ooggetuigen die de periode 1945-1950 in Indonesië hebben meegemaakt een stem. Daarbij komen ook vragen aan bod over schaduwkanten van deze periode, waar eerder minder aandacht en ruimte voor was. Historicus Ewout van der Horst sprak met vijftien Indiëveteranen uit Overijssel, die openhartig vertelden over hun ervaringen in Indonesië. De presentatie van de website met deze verhalen vormt de aanleiding voor een netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten op 24 januari in Zwolle.

Agenda
13-12-2018
Het onderzoeksprogramma gaat verder onder de titel Onafhankelijkheid, Dekolonisatie, Geweld en Oorlog in Indonesië, 1945-1950.
Nieuws
11-12-2018

Op zondag 25 november organiseerde het Indisch Herinneringscentrum de bijeenkomst Indië Tabee? De bijeenkomst vormde het slot van de serie Gepeperd Verleden, die de betekenis van de gedeelde koloniale erfenis vanuit verschillende perspectieven belicht. Onderzoeker Remco Raben, betrokken bij het project Politiek Bestuurlijke Context, en Stephanie Welvaart van Getuigen & Tijdgenoten namen deel aan de bijeenkomst en schreven er gezamenlijk een blog over.

Blog