Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een vierjarig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Lees meer ›
02-05-2019

Met enige regelmaat verschijnen er bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken zijn bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Hieronder een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 hebben meegewerkt:

Nieuws
20-05-2019

Conferentie 'Comparing the wars of decolonization: Extreme violence during reoccupation and counter-insurgency,
1945-1975'
Thursday 20 June 2019 Amsterdam Public Library (OBA)

Agenda
18-04-2019

Tussen oktober 1945 en oktober 1946 deed de Suikerfabriek Soemobito, vlakbij de plaats Sumobito tussen Jombang en Mojokerto op Oost-Java, dienst als opvangkamp. Eveline Buchheim schrijft in deze blog over het getuigenseminar over Soemobito dat Getuigen & Tijdgenoten op 11 december 2018 organiseerde.

Blog
31-03-2019
Op maandag 1 april zullen vijf internationale experts samen met vijf Nederlandse historici deelnemen aan de themagroep Dekolonisatieoorlogen vergelijken: extreem geweld tijdens herbezetting en irreguliere oorlogvoering, 1945-1975, die de komende drie maanden in het NIAS aan de slag gaat. Uitgangspunt van dit project is dat internationaal vergelijkend onderzoek naar dekolonisatieoorlogen essentieel is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken, vorm en aard van het geweld dat door Nederlandse troepen is gebruikt bij hun poging tot herbezetting van Indonesië tijdens de strijd voor onafhankelijkheid (1945-1949). Projectleider Thijs Brocades Zaalberg schreef onderstaande blog over de voorbereidingen.
Blog
15-03-2019

Koos-jan de Jager is sinds september 2018 als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij de rol van religie in de Indonesische oorlog onderzoekt. Centraal staat de vraag welke impact de oorlog had op de religieuze overtuigingen van Nederlandse militairen en hun handelen in de oorlog. Voor Getuigen & Tijdgenoten schreef hij onderstaande blog.

Blog
26-02-2019

Hoe koloniaal onrecht te erkennen? Anne van Mourik ging in gesprek met historicus Nicole Immler, die hierover een artikel schreef in BMGN. In 2011 verklaarde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat aansprakelijk voor de massa-executies in Rawagede (het huidige Balongsari) op West-Java in 1947. De executies waren uitgevoerd door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), en excuses en schadevergoeding volgden. Nicole Immler reisde af naar Indonesië om de effecten van de rechtszaken in Balongsari te onderzoeken. Wat zijn de kansen en grenzen van officiële excuses en financiële compensatie als instrumenten van erkenning?

Artikel