Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een vierjarig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Lees meer ›
15-03-2019

Met enige regelmaat verschijnen er bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken zijn bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Hieronder een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 hebben meegewerkt:

Nieuws
15-03-2019

Koos-jan de Jager is sinds september 2018 als promovendus verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij de rol van religie in de Indonesische oorlog onderzoekt. Centraal staat de vraag welke impact de oorlog had op de religieuze overtuigingen van Nederlandse militairen en hun handelen in de oorlog. Voor Getuigen & Tijdgenoten schreef hij onderstaande blog.

Blog
26-02-2019

Hoe koloniaal onrecht te erkennen? Anne van Mourik ging in gesprek met historicus Nicole Immler, die hierover een artikel schreef in BMGN. In 2011 verklaarde de rechtbank in Den Haag de Nederlandse staat aansprakelijk voor de massa-executies in Rawagede (het huidige Balongsari) op West-Java in 1947. De executies waren uitgevoerd door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949), en excuses en schadevergoeding volgden. Nicole Immler reisde af naar Indonesië om de effecten van de rechtszaken in Balongsari te onderzoeken. Wat zijn de kansen en grenzen van officiële excuses en financiële compensatie als instrumenten van erkenning?

Artikel
05-03-2019

Herinneringen komen in soorten en maten. Ook de Indische herinneringen, die aan koloniaal Indonesië. Die zijn niet alleen in lichte, zonnige tinten geschilderd. Elsbeth Locher-Scholten - voormalig Universitair Hoofddocent Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in de geschiedenis van het kolonialisme en dekolonisatie - schreef voor Getuigen en Tijdgenoten een column over koloniaal geweld en koloniale herinneringen, mede naar aanleiding van de actuele discussies rond Kester Freriks boek Tempo Doeloe, een omhelzing.

Blog
18-02-2019

Op 24 januari vond een netwerkbijeenkomst plaats van het project Getuigen & Tijdgenoten in samenwerking met Historisch Centrum Overijssel / IJsselacademie. Aanleiding was de presentatie van een website met interviews van vijftien Indië-veteranen uit Overijssel, afgenomen door historicus Ewout van der Horst. Stephanie Welvaart doet verslag van de middag.

Artikel
05-02-2019

Op donderdag 31 januari vond een gesprek plaats tussen onderzoekers en programmaleiding van Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950 en een afvaardiging van de ondertekenaars van een open brief. In deze brief, opgesteld door Jeffry Pondaag en Francisca Pattipilohy en in november 2017 gericht aan de regering, worden bezwaren tegen het onderzoek naar voren gebracht. Zo betwisten de opstellers van de brief de onafhankelijkheid van het onderzoek en verwijten zij de drie betrokken instituten een eenzijdige benadering. Gedurende de tweeënhalf uur durende bijeenkomst op het NIOD werden de belangrijkste bezwaren tegen de opzet van het onderzoek besproken.
De registratie van de bijeenkomst is hier te bekijken.

Nieuws