Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Lees meer ›

Met enige regelmaat verschijnen er bijdragen in de media van onderzoekers die betrokken zijn bij het programma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië. Hieronder een chronologisch overzicht van publicaties en andere media-uitingen waaraan onderzoekers (al dan niet op persoonlijke titel) sinds de start van het onderzoek op 1 september 2017 hebben meegewerkt:

Nieuws
11-02-2020

Namens de Stichting Maluku4Maluku, die sinds 2018 de belangen van Molukse militairen en veteranen behartigt, heeft voorzitter Leo Reawaruw het onderzoeksprogramma onlangs een Open brief gestuurd. Hierin maakt hij er bezwaar tegen dat Maluku4Maluku niet is vertegenwoordigd in de Maatschappelijke Klankbordgroep van het onderzoeksprogramma. De Open brief van Reawaruw en het antwoord van de programmaleiding zijn hieronder te lezen. 

Artikel
19-02-2020

Begin dit jaar ontving de programmaleiding een Open brief van Bauke Geersing, auteur van het boek Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-affaire (1946-1947) dat in november is verschenen. In zijn brief uit Geersing kritiek op de inrichting van de programmawebsite en verwijt hij het onderzoek vooringenomenheid. Geersings Open brief is hieronder na te lezen, evenals het antwoord dat NIOD-directeur Frank van Vree namens het onderzoeksprogramma opstelde.

Nieuws
22-11-2019

Op zaterdag 2 november vond in en in samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag de derde publieksbijeenkomst van het onderzoeksprogramma plaats: Onderzoek in uitvoering. Achter de schermen van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Hieronder een verslag van de bijeenkomst door freelance journaliste Tessa Hofland. 

Artikel
04-11-2019

Afgelopen zaterdag, 2 november, vond in en in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag de derde publieksbijeenkomst van het onderzoeksprogramma plaats. Bij die gelegenheid spraken NIOD-directeur Frank van Vree (in de ochtend) en programmaleider Mariëtte Wolf (in de middag) een inleiding uit. De tekst hiervan is hieronder na te lezen. 

Nieuws
08-10-2019

Publieksbijeenkomst: 
Onderzoek in uitvoering. Achter de schermen van het onderzoeksprogramma Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Artikel