Het project Getuigen & Tijdgenoten is onderdeel van het onderzoeksprogramma naar de dekolonisatie dat door het KITLV, NIMH en NIOD wordt uitgevoerd. In het project Getuigen &Tijdgenoten kunnen betrokkenen - mensen die tussen 1945 en 1950 in Indonesië verbleven en hun kinderen - hun persoonlijke ervaringen met de onderzoekers delen. Betrokkenen weten niet altijd welke gebeurtenissen of ervaringen al dan niet bekend zijn bij onderzoekers. Wij vragen hen vooral die ervaringen te delen waarvan zij het belangrijk vinden dat onderzoekers er kennis van nemen. Het project wordt gecoördineerd door Eveline Buchheim en Fridus Steijlen.

Hoe doen we dat? In het verleden zijn er al verschillende interviewprojecten geweest, waarbij ook interviews over de periode 1945-1950 bewaard zijn gebleven. Daar komt bij dat het binnen de looptijd van het project onmogelijk is iedereen te interviewen die zijn of haar verhaal wil delen. Omdat wij in dit project nog zoveel mogelijk ervaringen willen verzamelen, roepen wij iedereen - niet alleen in Nederland, maar ook in Indonesië - die een verhaal wil vertellen op om ons (getuigen@ind45-50.nl) een uitgebreide brief te schrijven over dat verhaal. Hoe uitgebreider en persoonlijker die brief is, hoe beter.

We kunnen ons voorstellen dat het opstellen van zo’n brief met persoonlijke verhalen van zo lang geleden niet altijd eenvoudig is. In die gevallen kan er wellicht een beroep gedaan worden op kinderen, kleinkinderen of andere naasten. Natuurlijk alleen als de betrokkenen dat zelf willen, en vanzelfsprekend alleen als zij de ervaringen zelf willen delen!

En dan? Na ontvangst van de brief zullen wij contact met u opnemen om te overleggen hoe uw ervaringen onder de aandacht van de onderzoekers gebracht kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat u straks uw verhaal een-op-een in een boek terug zult vinden. De verzamelde ervaringen kunnen de onderzoekers wel helpen in hun analyse en hen mogelijk zelfs op ideeën brengen die ze anders niet hadden gehad.

Maar er is meer. De brieven kunnen in een aantal gevallen aanleiding zijn om de betrokkene toch te interviewen. Individueel, of samen met anderen die over vergelijkbare thema’s of gebeurtenissen kunnen vertellen. Wie voor een extra interview wordt benaderd hangt af van de vraag of een levensverhaal een heel nieuwe invalshoek kan opleveren of een bijzondere aanvulling is op de interviews die er al zijn.

Samen vormen de brieven een schriftelijke collectie levensverhalen over de periode 1945-1950 in Indonesië. Dit geheel aan verhalen heeft grote waarde voor iedereen die meer persoonlijke ervaringen over deze periode wil horen, maar het is ook van belang voor toekomstige educatieve projecten en voor onderzoek.

Wilt u uw verhaal delen in een brief? Stuurt u uw brief dan naar ons via email getuigen@ind45-50.nl of per gewone post naar Getuigenproject, p/a NIOD Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam. Heeft u nog vragen dan kunt u ons telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag op nummer 020-5233892.

Het Getuigen & Tijdgenoten project is ook geïnteresseerd in dagboeken, fotoalbums, brieven of andere egodocumenten. Als u deze ter beschikking van het onderzoek wilt stellen, kunt u contact opnemen met: getuigen@ind45-50.nl

Beeld: v.l.n.r. Peter Bouman, Rita Young, Fridus Steijlen en Ad Jansen in gesprek tijdens de kick-off van Getuigen en Tijdgenoten op de Tong Tong Fair. Beeld: Tong Tong Fair/Henriette Guest