Peter Romijn (1955) is historicus, als senior onderzoeker en hoofd Onderzoek verbonden aan het NIOD. Verder is hij sinds 2002 parttime hoogleraar Geschiedenis van de Twintigste Eeuw aan de Universiteit van Amsterdam, met als leeropdracht de Geschiedenis van het openbaar bestuur in tijden van oorlog en crises. In 1989 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar de bestraffing en re-integratie van collaborateurs in het naoorlogse Nederland. Vervolgens schreef hij een monografie over het lokaal bestuur in Nederland tijdens de Duitse bezetting, publiceerde over de Jodenvervolging in Nederland, over de strijd om politieke legitimiteit in Europa in de jaren 1930 en 1940, over de Nederlands-Indonesische dekolonisatieoorlog en over oorlogsgeschiedenis en oorlogsgeschiedschrijving en. Samen met Jan Bank stelde hij het slotdeel van het Geschiedwerk van L. de Jong (deel 14: Reacties) samen en met Hans Blom was hij eindverantwoordelijk voor het Srebrenicarapport van het NIOD (2002). Zijn huidige project heet ‘Tien jaar oorlog!’ en gaat over de continuïteit van oorlog in de Nederlandse geschiedenis van de jaren ’40.

Peter Romijn was Senior Visiting Fellow aan het Remarque Instituut van New York University, aan het Modern European History Research Centre (Oxford University) en Australian National University (Canberra), verder Queen Wilhelmina Chair aan Columbia University, New York, en gasthoogleraar aan de Friedrich-Schiller University at Jena, Germany. 

Meer informatie: klik hier