Esther Zwinkels (MA) is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Zij behaalde (cum laude) de MA Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Haar masterscriptie over het anti-Japanse verzet op Sumatra tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekroond met de Fruinprijs en de Erik Hazelhoff Aanmoedigingsprijs. Tussen 2014 en 2016 werkte Esther als docent en coördinator van het Cosmopolis-programma van Colonial & Global History aan de Universiteit Leiden. 

Esther heeft zich gespecialiseerd in 20e eeuwse (post)koloniale geschiedenis van Azië, en Indonesië in het bijzonder. Haar interesse gaat uit naar de omgang met het recht in oorlogs-, conflict- en overgangssituaties, waarbij thema’s als belonen en bestraffen en verzet en collaboratie haar aandacht hebben. Tot haar publicaties behoren onder andere: ‘Puppets, profiteers and traitors. Defining wartime collaboration in the Netherlands Indies, 1945-1949’;’”Containing ‘potentially subversive”subjects: The internment of supporters of the National Socialist Movement in the Netherlands Indies, 1940–1946’ en Het Overakker-complot. Indisch verzet tegen de Japanse bezetter op Sumatra 1942-1945. Momenteel voltooit Esther haar proefschrift over het Nederlandse vervolgingsbeleid ten aanzien van collaborateurs en Japanse oorlogsmisdadigers voor daden gepleegd tijdens de Japanse bezetting van Indonesië.

Esther Zwinkels
MA Esther Zwinkels