Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950

Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een grootschalig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering die op 2 december 2016 besloot steun te geven aan een breed onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode.

Het programma, dat bestaat uit negen deelprojecten, moet antwoord geven op de vragen over aard, omvang en oorzaken van structureel grensoverschrijdend geweld in Indonesië, bezien vanuit een bredere politieke, maatschappelijke en internationale context. In dat verband zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1946 – vaak aangeduid als de Bersiap – én de politieke en maatschappelijke nasleep in Nederland, Indonesië en daarbuiten.

Het programma heeft een sterk internationaal karakter. Zo gaat de onderzoeksgroep intensief samenwerken met wetenschappers uit Indonesië en andere betrokken landen en zal – meer dan voorheen – gebruik worden gemaakt van bronmateriaal buiten Nederland, in het bijzonder Indonesië. Verder is er in het programma uitdrukkelijk ruimte voor getuigen uit Nederland en Indonesië. Deze kunnen zich melden of zullen worden opgespoord, om hun persoonlijke verhalen vast te leggen voor latere generaties.

De drie instituten vinden het belangrijk dat het programma zowel nationaal als internationaal breed wordt gedragen. Ze stellen daarom een Internationale Wetenschappelijke Adviescommissie en een Maatschappelijke Klankbordgroep Nederland in . Het programma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 loopt tot 1 september 2021.

Februari 2017

Save the date: 14 september Kick-off onderzoek dekolonisatieoorlog - Overbodig of hard nodig? 

Documenten

Getuigen

Voor dit onderzoek is het uiterst belangrijk dat de betrokkenen gezien en gehoord worden. Heeft u zelf materiaal uit, of meer informatie over, Indonesië tussen 1945-1950 en wilt u bijdragen aan ons onderzoek? Dan kunt u contact met ons opnemen via: getuigen@ind45-50.nl.

Nieuws: Meer informatie over dit project? De onderzoekers hebben speciaal voor u een flyer ontwikkeld met aanvullende informatie. Klik hier. U kunt tevens het levensverhaaldocument downloaden. Klik dan hier.

Contact

Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
info@ind45-50.nl

+31 (0)20-5233850 (ma-do)

Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 wordt uitgevoerd door het KITLV, NIMH en het NIOD.

Het beeldmateriaal is afkomstig uit de beeldbanken van het KITLV, NIMH en NIOD.

Abonneer op