Op zaterdag 2 november 2019 organiseren wij een publieksbijeenkomst in samenwerking met het Nationaal Archief (Den Haag). Tijdens deze bijeenkomst staat het doen van (archief)onderzoek centraal: hoe ziet ‘onderzoek doen’ er in de praktijk uit? Welke bronnen worden gebruikt en wat vertellen ze ons? Hoe gaan de onderzoekers om met tegenstrijdigheden in de bronnen? En hoe zorgen ze voor voldoende meerstemmigheid? In korte workshops delen de onderzoekers ervaringen uit de onderzoekspraktijk. Daarnaast geeft het Nationaal Archief een aantal workshops over archiefonderzoek, en worden er rondleidingen door het depot gegeven. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor het programma en de mogelijkheid van aanmelden!

19-09-2019