Drs Karolien Verbrugge  studeerde geschiedenis  aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft sindsdien gewerkt als historicus en adviseur informatiemanagement bij verschillende organisaties. Als de archivaris van het NIOD is zij verantwoordelijk voor het informatiebeleid, (digitaal) databeheer, privacy, openbaarheid, en juridische vraagstukken mbt data. Karolien is bij het programma betrokken als archivaris/datamanager.