Medio juli 2017 behaalde Florine van Berne (MA) haar mastertitel aan de universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft Florine zich gespecialiseerd in koloniale geschiedenis en liep zij stage bij het KITLV en het NIMH. Zij schreef haar BA- en haar MA-scriptie over de civiele- en militaire aspecten van het dekolonisatieconflict. Zij werkte in 2016 en 2017 als onderzoeksassistent bij het NIMH.

Links: